Jan Józef Szczepański

Promocja: wszystkie e-booki mistrza polskiej prozy realistycznej za 12,90 PLN

Uważam dzieło Szczepańskiego za wyjątkowo trwałe, mimo pewnej powierzchownej zgrzebności czy niesensacyjnej szarzyzny, jaką w nim niektórzy widzą.

Stanisław Lem

„Koniec westernu” Jan Józef Szczepański – e-book

Ameryka to kraj wielkich możliwości i jeszcze większych paradoksów. Przenikliwe obserwacje Szczepańskiego, pisane w latach siedemdziesiątych, z upływem czasu nie tracą nic ze swojej zaskakującej świeżości i odkrywczości.

„Koniec westernu” Jan Józef Szczepański – e-book

Ameryka to kraj wielkich możliwości i jeszcze większych paradoksów. Przenikliwe obserwacje Szczepańskiego, pisane w latach siedemdziesiątych, z upływem czasu nie tracą nic ze swojej zaskakującej świeżości i odkrywczości.

„Rafa” Jan Józef Szczepański – e-book

Co łączy różne miejsca w czasie i przestrzeni? Opowiadania Szczepańskiego to kunsztowne arcydzieła krótkiej formy literackiej: dyskretne i pozornie skromne środki artystyczne konstruują wielowymiarowe i uniwersalne relacje.

„Rafa” Jan Józef Szczepański – e-book

Co łączy różne miejsca w czasie i przestrzeni? Opowiadania Szczepańskiego to kunsztowne arcydzieła krótkiej formy literackiej: dyskretne i pozornie skromne środki artystyczne konstruują wielowymiarowe i uniwersalne relacje.

„Portki Odysa” Jan Józef Szczepański – e-book

W niezwykle barwnych, soczystych opowieściach Wincentego, obieżyświata i barona Münchhausena z Kasinki Małej, kryje się znacznie więcej prawdy na temat ludzkiej natury, niż tego moglibyśmy się spodziewać.

„Portki Odysa” Jan Józef Szczepański – e-book

W niezwykle barwnych, soczystych opowieściach Wincentego, obieżyświata i barona Münchhausena z Kasinki Małej, kryje się znacznie więcej prawdy na temat ludzkiej natury, niż tego moglibyśmy się spodziewać.

„Polska jesień” Jan Józef Szczepański – e-book

Jak wygląda prawdziwa wojenna rzeczywistość, odarta ze złudzeń i mitów walki narodowowyzwoleńczej? „Polska jesień” to jedna z najważniejszych książek na temat kampanii wrześniowej.

„Polska jesień” Jan Józef Szczepański – e-book

Jak wygląda prawdziwa wojenna rzeczywistość, odarta ze złudzeń i mitów walki narodowowyzwoleńczej? „Polska jesień” to jedna z najważniejszych książek na temat kampanii wrześniowej.

„Buty i inne opowiadania” Jan Józef Szczepański – e-book

Czy wojna nas deformuje, czy tylko obnaża głęboko tkwiące w nas instynkty? Bolesny rachunek sumienia, wystawiony zarówno katom, jak i tym, którym udało się przeżyć hitlerowską zagładę.

„Buty i inne opowiadania” Jan Józef Szczepański – e-book

Czy wojna nas deformuje, czy tylko obnaża głęboko tkwiące w nas instynkty? Bolesny rachunek sumienia, wystawiony zarówno katom, jak i tym, którym udało się przeżyć hitlerowską zagładę.